Communicatie

Wij vinden goede communicatie met ouders heel belangrijk en daarom gebruiken wij de volgende communicatiemiddelen;

  • Nieuwsbrief (1x per maand op de 1e van de maand komt de nieuwsbrief uit)
  • Social Schools (communicatie en informatiemiddel tussen school en ouders). Leerkrachten gebruiken tussen 14.30 uur en 16.00 uur Social Schools voor het plaatsen van foto's, mededelingen, lezen van berichten enz. Berichten die na 16.00 uur ontvangen worden, worden de volgende dag in behandeling genomen. 
  • Website obs Klazienaveen
  • Telefoon 0591-260072 obs Klazienaveen. Mocht u iets willen bespreken met de leerkracht, wilt u dan een afspraak maken? Voor dringende zaken kunt u altijd langskomen. Belt u in de ochtend dan neemt de centrale administratie op. Na 11.30 uur wordt u rechtstreeks met de school verbonden. 
  • Facebook obs Klazienaveen
  • Leerkrachten staan tussen 8.30 en 14.00 voor de klas en tussen en kunnen dan niet gestoord worden. Van 14.00 en 14.30 is er een verplichte pauze. UIteraard kunt u bij dringende zaken de school benaderen en zorgen wij dat de leerkracht op de hoogte zal worden gebracht. Wilt u zaken met de leerkact bespreken dan kunt de leerkracht via Social Schools benaderen en eventueel een afspraak maken. 
  • Spreekuur locatiedirecteur. De locatiedirecteur heeft iedere maandagochtend spreekuur van 9.00-10.00 uur. U kunt dan contact opnemen over bijvoorbeeld verlofaanvragen. U kunt hierover bellen, maar u bent ook van harte welkom op school. 
  • Interne Begeleiders. Heeft u zorgen om uw kind dan kunt u in gesprek met onze intern begeleiders Astrid Zevenberg en Ellen Blaauw. Zij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag. U kunt hiervoor naar de school bellen 0591-260072. Belt u in de ochtend dan neemt de centrale administratie op en zij kunnen u doorverbinden. Na 11.30 uur wordt u rechtstreeks met de school verbonden. 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden